سیستم جلوبندی و تعلیق

این دسته شامل انواع بوش طبق، بوش اکسل،توپی سر کمک، جعبه فرمان،دسته موتور، دوشاخ رام،دیاق، دیسک چرخ،سگدست، سیبک،ضربه گیر، طبق، گردگیر، لاستیک (دنده ، چاکدار، فنر لول ، رام) ،منجید اگزوز، میل ماهک،میل موجگیر میباشد.