سیستم برق و انژکتور

محصولات این دسته شامل : انواع آفتامات، اتوماتیک راهنما،  استپر، رله، سنسور کیلومتر ، سوکت ها، فیوزها و محصولاتی که مربوط به قسمت برقی خودرو می باشد.