کالاها با برچسب 'آینه پرشیا'

 • آینه پرشیا سال چراغ دار (سوکت جدید) چپ

  آینه های بغل خودرو ایمنی در رانندگی را افزایش می دهند و عمل رانندگی را برای رانندگان راحت تر می کنند و راننده بدین شکل می تواند با استفاده از آینه های اتومبیل اتفاقاتی را که در دیدرس او نیست و هر لحظه ممکن است پیش آید کنترل نماید.

  ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • آینه پرشیا سال چراغ دار (سوکت جدید) راست

  آینه های بغل خودرو ایمنی در رانندگی را افزایش می دهند و عمل رانندگی را برای رانندگان راحت تر می کنند و راننده بدین شکل می تواند با استفاده از آینه های اتومبیل اتفاقاتی را که در دیدرس او نیست و هر لحظه ممکن است پیش آید کنترل نماید.

  ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • آینه پرشیا سال چراغ دار (سوکت قدیم) چپ

  آینه های بغل خودرو ایمنی در رانندگی را افزایش می دهند و عمل رانندگی را برای رانندگان راحت تر می کنند و راننده بدین شکل می تواند با استفاده از آینه های اتومبیل اتفاقاتی را که در دیدرس او نیست و هر لحظه ممکن است پیش آید کنترل نماید.

  ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • آینه پرشیا سال چراغ دار (سوکت قدیم) راست

  آینه های بغل خودرو ایمنی در رانندگی را افزایش می دهند و عمل رانندگی را برای رانندگان راحت تر می کنند و راننده بدین شکل می تواند با استفاده از آینه های اتومبیل اتفاقاتی را که در دیدرس او نیست و هر لحظه ممکن است پیش آید کنترل نماید.

  ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • پایه آینه پرشیا سال زه دار چپ

  پایه آینه پرشیا سال زه دار ساخته شده از مواد درجه 1 امکان تعویض آسان

  ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۴۹۵,۰۰۰ ریال
 • پایه آینه پرشیا سال زه دار راست

  پایه آینه پرشیا سال زه دار ساخته شده از مواد درجه 1 امکان تعویض آسان

  ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۴۰۵,۰۰۰ ریال